Sr. No. 7, Nazul sheet No. 9, Plot No.11/11, 11/2, 11/ Mouza Kamlapur, Akot District Akola. 444101 Ph. No.- 07258-224225